Stockholms stads bostadsförmedling AB

Inloggning till Fastighetsägarportalen

Fastighetsägarportalen ger dig som fastighetsägare möjlighet att lämna in lägenheter till Bostadsförmedlingen, och sedan följa dem under förmedlingsprocessen.

Kontakta Fastighetsansvarig Erik Arvline tfn: 08-785 88 40 för inloggningsuppgifter.

Vid tekniska problem kontakta oss genom att klicka på denna mejllänk: Teknisk support

Personnummer   (ÅÅÅÅMMDDXXXX)
Lösenord 

     Beställ nytt lösenord »